اسامی نامزدهای چهارمين دوره شوراهای اسلامی شهر ساوه
تاریخ : شنبه، 18 خرداد، 1392
موضوع : اخبار سياسي ساوه


با تایید صلاحیت همه کاندیداهای شورای اسلامی شهر ساوه تبیلغات این نامزدها در سطح شهر به طور گسترده آغاز و تا 22 خرداد ادامه دارد.

اسامی نامزدهای این دوره از انتخابات به شرح ذیل می‌باشد:

1- آقاي سيدحسن ابراهيمي فرزند سيدابوالفضل كد نامزد 1215

2- آقاي سيدفخرالدين ابطحي مشهور به سيدمجيد فرزند سيدتقي كد نامزد 1216

3- آقاي سيدمرتضي ابطحي مشهور به سعيد (حاجي) فرزند سيد ابولفضل كد نامزد 1217

4- آقاي علي اسكندري فرزند داودعلي كد نامزد 1218

5- آقاي مصطفي اسماعيلي فرزند علي كد نامزد 1219

6- آقاي حميدرضا اصفهاني فرزند محمد علي كد نامزد 1245

7- آقاي سيدحجت التجا مشهور به استاد فرزند سید علی اکبر كد نامزد 1247

8- آقاي مهدي اميري فرزند محمدحسين كد نامزد 1248

9- آقاي سيدعباس اميني فرزند سيداسداله كد نامزد 1249

10- آقاي حمزه پشمينه پوش فرزند هاشم كد نامزد 1258

11- آقاي سيدابوالفضل تقوي فرزند سيدحسين كد نامزد 1259

12- آقاي سيدعباس توانگر فرزند سيد احمد كد نامزد 1261

13- آقاي علي اكبر حجري فرزند تقي كد نامزد 1267

14- آقاي مجتبي حسينخاني مشهور به عماد فرزند علي اكبر كد نامزد 1271

15- آقاي غلامرضا حقيقي مشهور به كلهر فرزند حسين كد نامزد 1272

16- آقاي يوسف حيدري فرزند محمد كد نامزد 1274

17- آقاي محسن خاكسار فرزند نباتعلی كد نامزد 1275

18- آقاي سيدحسن خدامي فرزند سيدرضا كد نامزد 1276

19- آقاي مرتضي خرم شاهي فرزند احمد كد نامزد 1278

20- آقاي مهدي خسروي مهد فرزند محمدمراد كد نامزد 1279

21- آقاي منوچهر دانشور فرزند حسين مراد كد نامزد 1281

22- آقاي ابوالفضل دانيالي مشهور به دانيال فرزند ولي اله كد نامزد 1282

23- آقاي رضا دربان فرزند ابوالفضل كد نامزد 1284

24- آقاي مهدي ذبيحي فرزند حسن كد نامزد 1286

25- آقاي حسن رام فرزند علي كد نامزد 1287

26- آقاي بهرام رحمتي فرزند ولي اله كد نامزد 1289

27- آقاي ناصر رحيمي فرزند حسن كد نامزد 1291

28- آقاي علي رسا فرزند سهلعلی كد نامزد 1292

29- آقاي محمدحسين رفيعي پور فرزند محمد مهدي كد نامزد 1295

30- خانم مهري روستائي گرايلو مشهور به گرایلو فرزند جواد كد نامزد 1296

31- آقاي هاشم زال فرزند فضلعلی كد نامزد 1298

32- آقاي محسن زمردي فرزند اكبر كد نامزد 1412

33- آقاي محمود سرخيل فرزند بشير كد نامزد 1415

34- آقاي سيدمرتضي سمناني مشهور به سيد مرتضي -آقا سيد فرزند سيد آقا كد نامزد 1416

35- آقاي سيدمرتضي شريف نيا فرزند سيد احمد كد نامزد 1419

36- آقاي عباس شعباني مشهور به حاج عباس-سرهنگ-سردار- فرزند يوسف كد نامزد 1424

37- خانم معصومه شعباني مشهور به محبوبه فرزند علي اصغر كد نامزد 1425

38- آقاي هادي شهبازي فرزند حسن كد نامزد 1426

39- آقاي محمود صديق مشهور به حلوایی فرزند حسين كد نامزد 1451

40- خانم محترم السادات صفي زاده مشهور به اعظم فرزند سيد جواد كد نامزد 1454

41- خانم كبري طاهري مشهور به سودابه فرزند احمد كد نامزد 1457

42- آقاي سيداكبر طباطبائي جعفري مشهور به حاج آقا طباطبائی فرزند سيد اسماعيل كد نامزد 1458

43- آقاي سيدحسين طباطبائي جعفري مشهور به سيد محمود فرزند سيد اسماعيل كد نامزد 1459

44- آقاي علي عباسي فرزند اباذر كد نامزد 1464

45- آقاي محمدرضا عليزاده مشهور به حسین فرزند اكبر كد نامزد 1467

46- آقاي حسين فاضلي مشهور به فاضلي فرزند احمد كد نامزد 1469

47- آقاي مهدي فرقاني پور فرزند حسين كد نامزد 1471

48- آقاي محسن فياضي فرزند حسين كد نامزد 1472

49- آقاي اكبر فيروزي نيا مشهور به فیروزی فرزند نوروز كد نامزد 1475

50- خانم طاهره قربان حسيني مشهور به حسيني فرزند زين العابدين كد نامزد 1478

51- آقاي عليرضا قليچ خاني مشهور به قليچ فرزند جمشيد كد نامزد 1479

52- آقاي ولي قنبري فرزند عزیزالله كد نامزد 1481

53- آقاي مصطفي كربلائي حسيني مشهور به حسيني فرزند احمد كد نامزد 1484

54- آقاي سعيد كريمي فرزند حسن كد نامزد 1485

55- آقاي علي اصغر كريمي مشهور به علي كريمي-اصغر كريمي فرزند عسگر كد نامزد 1486

56- آقاي محمد محمدمرادي فرزند حسين رضا كد نامزد 1492

57- آقاي حسين محمدياري فرزند محمد كد نامزد 1494

58- آقاي مهدي مددي فرزند محمد كد نامزد 1495

59- آقاي محسن مراديان فرزند حسين كد نامزد 1497

60- خانم سيده فاطمه مسئله گو فرزند سيدمصطفي كد نامزد 1498

61- آقاي محمدرضا منصوري فرزند علي اصغر كد نامزد 1516

62- آقاي آرش ناصري منش كرند فرزند فرخ كد نامزد 1517

63- آقاي ابوالحسن نجفي فرزند رضا كد نامزد 1518

64- آقاي محمود نجفي مشهور به مهندس نجفي فرزند منصور كد نامزد 1521

65- آقاي محمدكاظم نعمتيان فرزند محمد علي كد نامزد 1525

66- آقاي رسول وحدت فرزند علی كد نامزد 1526

67- آقاي سيدامير هاشمي مشهور به هاشمي فرزند سيدكريم كد نامزد 1527

68- آقاي عليرضا يداللهي فرزند رضا كد نامزد 1528

منبع این مقاله : Savehsara - ساوه سرا
http://savehsara.aftab.cc

آدرس این مطلب :
http://savehsara.aftab.cc/modules.php?name=News&file=article&sid=621

PHP-Nuke INP © IranNuke.com