تلفن‌های ضروری  ساوه

 توجه: براي جستجوي نام يك مركز، كليدهاي Ctrl+F را بفشاريد و نام مورد نظرتان را بيابيد...

مركز

شماره تلفن

شماره سه رقمي

 راهنماي تلفن

33333333

118

 سازمان آتش نشاني

42241111

125

 اورژانس

42223222

115

 اداره برق

42222222

121

 اداره آب و فاضلاب 42227007 122
 خرابي تلفن 42222220 - ش.ص: 2342000 117
 نيروي انتظامي 42222002 197
 اداره پليس 42229400 110
 پليس راه 42240500  
 اداره آگاهي 42223663 130
 اداره اطلاعات 42225009 113
 اداره منكرات 4224600 145
 اداره بازرسي 42240104  
 اداره مبارزه با مواد مخدر 42225844 128
 سپاه پاسداران  3- 42226001  
 پاسگاه انتظامي (11) 42223003  
 پاسگاه انتظامي (12)  42223553  
 پاسگاه انتظامي (13)  42413031  
 پاسگاه انتظامي (14)  42422484  
 پاسگاه انتظامي (16)  42242500  
 دادگستري 42240670 - 42240023  
 اداره زندان  42226092  
 اداره تشخيص هويت  42225640  
 اداره تعزيرات 42241100 124
 اداره بازرسي و نظارت بر قيمت‌ها 42241100  
 اداره بازرگاني  3- 42241441  
 امداد گاز (شركت گاز) 42425346 194
 فرمانداري  3- 42248850  
 شهرداري (تلفنخانه) 42230751 137
 شوراي اسلامي شهر 42414019 - 42414335 - 42414415  
 اداره دارايي  42222008 - 42222009  
 اداره اماكن  42220030  
 اداره بنياد مسكن 42240940 - 42240627  
 سازمان تامين اجتماعي 42427201 142
 اداره بيمه (تامين اجتماعي)  42427201 - 42427701  
 بيمارستان مدرس  9- 42223026  
 بيمارستان تامين اجتماعي  2- 42422440  
 زايشگاه 17 شهريور  42222044-42222042  
 درمانگاه تامين اجتماعي  42243700 - 42241750  
 صداي مشاور 42225132 148
 اداره پست و روابط عمومي 42225551 - 42222030  
 مخابرات (تلفنخانه) 42223666 - 42222018  
 اداره آموزش و پرورش  3- 42241301  
 دفتر امام جمعه  42223511  
 اداره ارشاد اسلامي  4- 42223240  
 اداره ميراث فرهنگي  42225760 - 42225710  
 امامزاده سيد اسحاق  42426190  
 امامزاده سيد علي اصغر  42225441  
 نداي امداد هلال احمر -  147
 سازمان هلال احمر  42222013 - 42223081  
 اداره كميته امداد 42243010- 42243003  
 سازمان اتوبوسراني 42220421  
 سازمان تاكسيراني 42427005 129
 سازمان هواشناسي 42422790  
 اداره بهداشت محيط 42222080 - 42223081  
 اداره محيط زيست  42244450  
 سازمان انتقال خون  42222320 - 42223180  
 اداره جهاد و كشاورزي  4- 42244492  
 سازمان تعاون روستايي  42222500  
 اداره راه و ترابري 42225152 141
 اداره بنياد شهيد  42225150 - 42223480  
 اداره بنياد جانبازان و معلولين  42226009 - 42226005  
 اداره ثبت احوال  42241310  
 اداره ثبت اسناد  42222090  
 اداره تربيت بدني  42415058  

© Aftabgardan Cultural Center >> www.Aftabgardan-cc.com